rendhagyo-irodalomora_2
img-9690

LEGYÉL TE IS RÍMVADÁSZ!

Zenés játék a szavakkal három korosztálynak: alsó – , felsőtagozatosoknak és gimnazistáknak.

Egy színművész, egy költő és egy zeneszerző – íme, a rímvadászok. No és azok a 7-18 éves tanulók, akik részt vesznek ezen a rendhagyó irodalomórán, amelynek legfőbb tanulsága az, hogy bárkiből válhat költő, zeneszerző és még színésznő is, ha jól figyel a körülöttünk ólálkodó rímekre, szavakra és hangokra.

Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész, Marton Árpád költő és Kéménczy Antal zongoraművész-zeneszerző ezen a kötetlen foglalkozáson a gyerekekkel együtt igyekeznek bebizonyítani, hogy a költészet olyan játék, amely fejleszti a kapcsolattartásunkat, nyelvhasználatunkat, a gondolkodásunkat, a művészetek iránti fogékonyságunkat, zenei ízlésünket – egész személyiségünket.

A Rímvadászok programjának alapvetése, hogy a művészetekről való elméleti ismeretátadásnál sokkalta hatékonyabb az alkotás örömének megtapasztalása.
A program kiindulópontjául a magyar nyelv gazdagságának hála tucatszám föllelhető rímek, összecsengő szavak és képzettársítások elemenkénti, játékos fölfedezése szolgál. A gyerekekkel közösen fölfedezett rímek és az azokból közösen megalkotott sorpárok után itt az ideje, hogy leleplezzük a nagy költők módszerét: vajon hogyan lesz egész vers egyetlen szóból. József Attila, Radnóti, Kosztolányi, Arany és Petőfi egy-egy költészeti trükkje, mesterfogása is lelepleződik a közös versboncolgatás során, mi több, az is kiderül, megengedhetik-e maguknak a költők, hogy fittyet hányjanak egynémely grammatikai szabálynak. S ha erre rájövünk, már csak egy lépés, hogy a ritmusjátékok segítségével eljussunk a megzenésítés, a zenei stílusok és a prozódia kérdésköréig, ami egyáltalán nem mellékes.

Rímvadászat közben használhatják a mobiltelefonokat, a művészek különböző játékos kéréseire. Miután a gyerekekkel és Marton Árpáddal együtt összevadászták a teremben röpködő rímeket és kifaragtak pár versszakot, Sáfár Mónika és Kéménczy Antal azt is megmutatja a gyerekeknek, milyen a jó és a kevésbé találó megzenésítés, milyen a vers valódi tartamait fölszínre hozó színészi előadás. A program a közösen alkotott és megzenésített versek előadásával ér véget.

A program az eddigi tapasztalatok alapján kiválóan alkalmas arra, hogy lebontsa a művészet alkotói és befogadói között húzódó falakat. A tantervi művészeti oktatás illetve irodalomtanítás hasznos kiegészítőjeként hozzásegíti a gyerekeket ahhoz, hogy a kultúra egészére és a kulturális produktumokra ne passzív ismeretanyagként tekintsenek, hanem olyan, örömteli tevékenység gyanánt, amely hozzásegíti őket életük emberi minőségének átéléséhez, a kommunikáció fejlesztéséhez, hogy magabiztos, szöveget értelmezni tudó felnőtté váljanak.

Marton Árpád – költő
Sáfár Mónika – Jászai Mari – díjas színművész
Kéménczy Antal – zeneszerző, zongoraművész
és a gyerekek ( ide kéne egy mosolygós fejecske és / vagy egy golyóstoll, ha lehet…)
Időtartam: 2X45 perc szünettel vagy szünet nélkül